Rozwój technologii grzewczych i metod gwarantujących użytkowanie optymalnych ilości ciepła otrzymywanych w procesie spalania, pociągnął za sobą pionierskie rozwiązania wykonania pojedynczych elementów instalacji. Tu wkłady kominkowe obecnie dostępne na rynku, posiadają przeróżne atrybuty, uzależnione od rodzaju instalacji grzewczych oraz spalanego surowca użytkowanego od otrzymania energii cieplnej. Komin jest bez kwestionowania jednym z najważniejszych detalów całości instalacji grzewczej. Razem z kotłem kreuje integralną całość, w której żaden z elementów nie może funkcjonować samodzielnie. W wypadku systemów, gdzie w kotłach spalane są gaz i olej opałowy z reguły występują nierdzewne wkłady kominowe i obudowy kominkowe. Ich zastosowanie w tego rodzaju instalacjach wynika z niskich temperatur uwalnianych spalin, które w znacznym stopniu zwiększają zużycie elementów komina. Żaroodporne wkłady kominkowe są używane głównie w tych systemach grzewczych, gdzie opalanie odbywa się z wykorzystanie drewna. Wkłady żaroodporne dzięki łączeniom kielichowym nie tylko znakomicie radzą sobie z wysokimi temperaturami, jakkolwiek oprócz tego są niezmiernie szczelne, minimalizując tym samym straty energii.