W lokalnym społeczeństwie ważną rolę gra przeszłość oraz przymocowuje się gigantyczną wagę do dziejowych wydarzeń - choćby następna rocznica Powstania Warszawskiego. My, Polacy, celebrujemy i czcimy wybitnie wiele rozmaitych rocznic o znaczeniu historycznym, równolegle wspominając to wszystko, co miało miejsce niegdyś. To jest ważne. Tak w takim razie przeszłość w zdecydowany sposób wpływa na nas i kształtuje. Niemniej jednak wolno powiedzieć, że nadmiernie mocne przywiązanie do tego, co przeminęło, w obszernym stopniu utrudnia dostrzeżenie tego wszystkiego, co otacza nas dzisiaj - wypróbuj organizacja NGO. To bagatelizuje znaczenie teraźniejszości - w jakiś sposób to koliduje ze zrozumieniem tego wszystkiego, co jest oraz nadchodzi. A jakkolwiek nie da się żyć samą przeszłością. W szczególności, kiedy mamy do czynienia z nie do końca wyszczególnianymi symbolami lub z próbą rozdrobnienia poszczególnych pojęć. Po prostu brakuje równowagi pomiędzy tym, co było niegdyś, a jest obecnie. A to zakłóca zrozumienie, co przez trudniej stawić czoło przyszłości.