W firmach, logistyka ma okazję koncentrować się na transferze od miejsca podstawowego do odbioru przez użytkownika finalnego. Istnieją dwa bazowe etapy logistyki. Pierwszy optymalizuje ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci transportowej oraz ośrodków magazynowania. Drugi koordynuje kolejność zasobów by sfinalizować wskazany projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się przede wszystkim w celu uniknięcia niedoboru produktów, zmniejszenie kosztu transportu, uzyskanie jakiegoś towaru w minimalnym okresie czasu lub też minimalny okres oraz ilość dóbr magazynowanych. Transfer logistyczny jest szczególnie znaczący w typie produkcji just in time, w jakim kładzie się nacisk do zmniejszenia stocku do minimum - oto transport spedycja. Ostatnią tendencją w obszernych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej aniżeli optymalizacja całego systemu do określonego celu. Jest to dopuszczalne bowiem plany prezentują głównie ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.